Skip to main content

Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe?

  • Kronikker og debatt  | 
  • Horisont  | 
  • 2001
  • 20. november 2015
  • 2(4)

Fløtten, T. (2001). Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe? Artikkel i Horisont, 2(4),  76-89.

Fafo-forskere