Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe?

Tone Fløtten

Horisont 2(4) 2001

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe?