Skip to main content

Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe?

Kronikker og debatt |  Horisont |  2001
20. november 2015
2(4)

Fløtten, T. (2001). Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe? Artikkel i Horisont, 2(4),  76-89.

Fafo-forskere