Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Hvor går grensen for fattigdom?

Tone Fløtten

2013

Les mer / Read more

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Hvor går grensen for fattigdom?