Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Kreftrammedes økonomi er god, men mange er misfornøyde med støtte fra det offentlige

Tone Fløtten, Steffen Torp og Jon Syse

2009

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Kreftrammedes økonomi er god, men mange er misfornøyde med støtte fra det offentlige