Skip to main content

Nordisk barnefattigdom – et problem å bry seg om?

Kronikker og debatt |  2013
20. november 2015

Fløtten, T. (2013). Nordisk barnefattigdom – et problem å bry seg om? I Fokus på fattigdom. Nordens välfärdcenter.

Fafo-forskere