Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Norsk fattigdomsgrense?

Tone Fløtten

1999

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Norsk fattigdomsgrense?