Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Rikdom i Likhets-Norge

Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe

2007

Les mer / Read more

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Rikdom i Likhets-Norge