Skip to main content

Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon

  • Kronikker og debatt  | 
  • Velferd  | 
  • 2006
  • 20. november 2015
  • 5

Pedersen, A. W., Fløtten, T. & Hernes, G. (2006). Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon. Kronikk. Velferd, 5/2006. 

Fafo-forskere