Skip to main content
Artikler, kronikker, debattinnlegg
  • Axel West Pedersen, Tone Fløttenog Gudmund Hernes

Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon

  • Velferd  | 
  • 2006
 
  • 5

Pedersen, A. W., Fløtten, T. & Hernes, G. (2006). Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon. Kronikk. Velferd, 5/2006. 

Fafo-forskere