Skip to main content

Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon

Kronikker og debatt |  Velferd |  2006
20. november 2015
5

Pedersen, A. W., Fløtten, T. & Hernes, G. (2006). Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon. Kronikk. Velferd, 5/2006. 

Fafo-forskere