Publikasjoner

Rapportsøk

LO-tillitsvalgtpanel: Internasjonalt faglig samarbeid og FNs bærekraftmål

Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Faktaflak juni 2021

Last ned faktaflak

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: LOs tillitsvalgtpanel

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen

Utgitt: 2022