Skip to main content
Arvid Fennefoss

Lønnstakerorganisering

Tre rapporter om utfordringer for fagbevegelsen

  • Fafo-rapport 081
  • Fafo-rapport 081
Denne samlerapporten har som overordnet formål å belyse rekruttering til fagbevegelsen. De tre delrapportene som presenteres er: DE UORGANISERTE, UNGDOM OG FAGBEVEGELSEN og KVINNER OG FAGBEVEGELSEN. Analysene starter der SÅ SAMLES VI PÅ VALEN ... ? (1985) sluttet. LOs medlemsutvikling skisseres, og også den mulige utvikling i åra som kommer. Men dette utgjør bare bakgrunnen for det som er et hovedanliggende: Å vise at LO har store muligheter på organisasjonsmarkedet. Rapportene gir ingen enkle svar på hvordan mulighetene best kan realiseres, men er først og fremst et bakgrunnsmateriale for diskusjon innen fagbevegelsen.
Følgende spørsmål står sentralt:

  • Hva er den mulige medlemsutvikling de neste 20 åra?
  • Hva påvirker lønnstakernes valg av organisasjon?
  • Hvordan kan fagbevegelsen best definere sine målgrupper?
  • Publisert: 3. januar 1988
  • Ordrenr. 081
Last ned publikasjonen