Skip to main content
Jon M. Hippe

Sosialpolitisk kalender 2. utg.

En oppslagsbok om endringer innenfor helse- og sosialpolitikken

  • Fafo-rapport 082
  • Fafo-rapport 082

Sosialpolitisk kalender er et rent oppslagsverk med detal­jert oversikt over endringer av regelverk, satser og andre bestemmelser innenfor helse- og sosialpolitikken. Den er ment å være et verktøy for de som ønsker en enkel oversikt over de viktigste endringer i norsk sosialpolitikk i vid for­stand.

2. utgave av kalenderen er ajourført, men også sterkt om­arbeidet i forhold til den første utgaven. Den er tematisk be­tydelig utvidet, og den gir også en oversikt over de viktigste historiske begivenheter innenfor de enkelte felt.

  • Publisert: 4. januar 1988
  • Ordrenr. 082
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere