Skip to main content
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Gunhild Astrid Frisell og Mads Thau

Mathjelp på dugnad

En undersøkelse av det norske matutdelingstilbudet

  • Fafo-rapport 2023:29
  • Fafo-rapport 2023:29
I denne rapporten presenteres resultatene fra en landsomfattende undersøkelse av det norske matutdelingstilbudet. I rapporten belyses forhold ved selve matutdelingstilbudet og hvordan etterspørselen etter mathjelp har endret seg de siste årene. Rapporten viser også hvem som henter mat og hva som er årsaken til at folk har behov for mathjelp.

Det er flere hundre matutdelinger i Norge. Utdelingene er lokalisert i hele landet, men det er flest i de store byene. De fleste matutdelingene merker et økende behov for mathjelp.

De som henter matposer, opplever ulik grad av matusikkerhet. Noen har ikke nok å spise, noen har ikke råd til et ernæringsmessig forsvarlig kosthold, og noen må spare inn på matbudsjettet for å frigjøre penger til andre ting.

Selv om vi ikke kan generalisere fra denne studien til alle som står i matkø, er det ikke tvil om at matkøene synliggjør den norske fattigdommen. Mange av mathjelpmottakerne som er kartlagt, deler særtrekkene til grupper med stor fattigdomsrisiko. Når det blir registrert både folk i jobb og par med barn blant matposemottakerne, er det grunn til å være oppmerksom på om det er i ferd med å vokse fram en ny type fattigdom.

  • Publisert: 16. november 2023
  • Ordrenr. 20865