Publikasjoner

Rapportsøk

Med Netflix på timeplanen

Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad

Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19

Last ned nettutgave

Forskningstema: Ny teknologi, Skoleutvikling og elevenes læring

Fafo har kartlagt hvordan covid-19 og den påfølgende krisa har påvirket ulike sider av folks liv. Vi har stilt spørsmål om hjemmekontor, hjemmeundervisning av barn, arbeidsliv og permittering, velferdsordninger og økonomiske virkninger av krisa og holdninger til blant annet bistand.

Faktaflakene er samlet på denne siden.

Utgitt: 2020