Skip to main content
  • Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad

Med Netflix på timeplanen

  • Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
  • Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19

Fafo har kartlagt hvordan covid-19 og den påfølgende krisa har påvirket ulike sider av folks liv. Vi har stilt spørsmål om hjemmekontor, hjemmeundervisning av barn, arbeidsliv og permittering, velferdsordninger og økonomiske virkninger av krisa og holdninger til blant annet bistand.

Faktaflakene er samlet på denne siden.

  • Publisert: 30. april 2020