Publikasjoner

Rapportsøk

Unge utenfor – enda lengre fra ordinært arbeid?

Ketil Bråthen og Terje Olsen

Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19

Last ned nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen, Terje Olsen

Fafo har kartlagt hvordan covid-19 og den påfølgende krisa har påvirket ulike sider av folks liv. Vi har stilt spørsmål om hjemmekontor, hjemmeundervisning av barn, arbeidsliv og permittering, velferdsordninger og økonomiske virkninger av krisa og holdninger til blant annet bistand.

Faktaflakene er samlet på denne siden.

Utgitt: 2020