Skip to main content
  • Sissel C. Trygstad og Tom Erik Vennesland

Medbestemmelse – har eierskap betydning?

  • Fafo-rapport 2012:58
  • Fafo-rapport 2012:58

I denne rapporten undersøker vi hvordan NITOs tillitsvalgte i privat sektor opplever sine muligheter for medbestemmelse. Mange tillitsvalgte jobber i konsern, noe som kan gjøre det krevende å oppnå innflytelse fordi beslutninger tidvis treffes i fora der den tillitsvalgte ikke er representert. Det er også en relativt stor andel tillitsvalgte som har utenlandske eiere. I tillegg ser omorganisering ut til å være en del av hverdagen for mange av NITOs tillitsvalgte. Det er derfor mange gode grunner til å undersøke de tillitsvalgtes opplevelse av ledelsen, om man blir inkludert i beslutningsprosesser, og ikke minst om man har innflytelse i saker av betydning for medlemmene man representerer.

  • Publisert: 14. mars 2012
  • Ordrenr. 20285
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere