Skip to main content
  • Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård

Vil tiltakene virke?

Status i renholdsbransjen 2012

  • Fafo-rapport 2012:59
  • Fafo-rapport 2012:59

I 2011 og 2012 ble det innført flere virkemidler for å bidra til økt seriøsitet i renholdsbransjen. Deler av renholdsoverenskomsten er blitt allmenngjort, og det er innført en offentlig godkjenningsordning – med blant annet id-kort for arbeidstakerne. Videre har man fått en ordning med regionale verneombud. Partene har stor tro på at disse virkemidlene i kombinasjon skal gjøre det svært mye vanskeligere å være useriøs aktør i bransjen. For å kunne vise en mulig endring, ønsket Direktoratet for arbeidstilsynet å få gjennomført en «nullpunktundersøkelse». Denne rapporten er et resultat av dette ønsket.

  • Publisert: 15. mars 2012
  • Ordrenr. 20286