Skip to main content
  • Leif E. Moland og Ketil Bråthen

Langturnus og hele stillinger i Bergen kommune

Arbeidstid i tjenester for utviklingshemmede og psykisk syke

  • Fafo-rapport 2012:60
  • Fafo-rapport 2012:60

I denne rapporten evalueres utprøvingen av alternative arbeidstidsordninger innen tjenester for utviklingshemmede og psykisk syke i fem bofellesskap i Bergen kommune. Bergen kommune har gjennom sine forsøk oppnådd gode resultater med hensyn til sine ambisjoner om bedre kvalitet til bruker, en mer effektiv tjeneste med kompetente og stabile medarbeidere og et godt arbeidsmiljø med lite fravær. Resultatene er dels en følge av arbeidstidsordningene i seg selv, av flere ansettelser av kvalifisert personale i store og hele stillinger og av god prosjektledelse.

  • Publisert: 16. mars 2012
  • Ordrenr. 20287