Skip to main content
  • Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Hospitering i fagopplæringen

Evaluering av forsøksordninger i seks fylker

  • Fafo-rapport 2012:61
  • Fafo-rapport 2012:61

I perioden 2010-2012 har det vært gjennomført forsøk med hospiteringsordninger i fagopplæringen i seks fylker. I denne evalueringsrapporten analyserer vi i hvilken grad og på hvilken måte hospiteringsordningene har utviklet læreres og instruktørers kompetanse. Vi ser også på hvordan hospiteringsordningene har påvirket samarbeidet mellom skole og bedrifter, og om de har lagt et grunnlag for et mer helhetlig samlet opplæringsløp.

  • Publisert: 17. mars 2012
  • Ordrenr. 20288