Skip to main content
  • Anne Britt Djuve, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand

Kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelpsutgiftene

  • Fafo-rapport 2012:63
  • Fafo-rapport 2012:63

Innføringen av Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et av de sentrale nye virkemidlene i NAV-reformen. Gjennom tett, individuell oppfølging og kvalifisering skal KVP bistå langtids sosialklienter med sammensatte problemer ut i arbeid. Dersom dette lykkes, må de kommunale utgiftene til sosialhjelp forventes å gå ned. Samtidig vet vi at de kommunale sosialhjelpsutgiftene påvirkes av en rekke andre faktorer. I denne rapporten har vi gjennomført en kvantitativ analyse av sammenhengen mellom bruk og effekt av KVP på de kommunale sosialhjelpsutgiftene, samt intervjuet i seks kommuner om hva som oppfattes som gode arbeidsmetoder i KVP.

  • Publisert: 18. mars 2012
  • Ordrenr. 20290