Publikasjoner

Rapportsøk

Nordmenn sier ja til global korona-dugnad

Kristin Dalen

Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19

Last ned nettutgave

Forskningstema: Global helse

Forskere på Fafo: Kristin Dalen

Fafo har kartlagt hvordan covid-19 og den påfølgende krisa har påvirket ulike sider av folks liv. Vi har stilt spørsmål om hjemmekontor, hjemmeundervisning av barn, arbeidsliv og permittering, velferdsordninger og økonomiske virkninger av krisa og holdninger til blant annet bistand.

Faktaflakene er samlet på denne siden.

Utgitt: 2020