Skip to main content
  • Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Ny tørn for effektive helse- og omsorgstjenester

Underveisevaluering av Tørn-programmet

  • Fafo-rapport 2024:05
  • Fafo-rapport 2024:05
Tørn (Kommune) er et landsomfattende utviklingsprogram som de første årene ble drevet av KS og gjennomføres i mer enn 100 kommuner. 

Programmet er organisert i en rekke nettverk som hver består av mellom 10 og 30 deltakerkommuner. Formålet med programmet er å fremme god organisering av arbeidsoppgaver, arbeidstid og personal-ressurser i helse- og omsorgstjenestene.

Fafo har evaluert aktivitetene i de fem første Tørn-nettverkene. I rapporten beskriver vi innholdet og gjennomføringen av nettverksaktiviteter og lokale utviklingstiltak, og deretter hvilke resultater som er oppnådd. Til slutt gir vi en vurdering av aktivitetene og hvilke suksess- og nederlagsfaktorer som forklarer hvorfor Tørn har oppnådd mer enn tidligere nasjonale lærings- og utviklingsnettverk.

  • Publisert: 28. februar 2024
  • Ordrenr. 20873