Presentasjoner

Rapportsøk

Integrering av innvandrere – hvordan går det egentlig

Hanne C. Kavli

2015 Forskningstema: Arbeidstid

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Integrering av innvandrere – hvordan går det egentlig