Skip to main content

Pensjonsreform og førtidspensjoner i arbeidsmarkedet - enda et komplisert samspill

Presentasjoner |  2004
23. mai 2017

Midtsundstad, T. (2004). Pensjonsreform og førtidspensjoner - enda et komplisert samspill. Foredrag på Fafo-seminar (komentar til Pensjonsommisjonens 1. rapport), Oslo 29. september 2004.

Fafo-forskere