Presentasjoner

Rapportsøk

Pensjonsreform og tidligpensjonering - Hva med AFP?

Tove Midtsundstad

2004

Stortinget070904

Forskningstema: Pensjon

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Pensjonsreform og tidligpensjonering - Hva med AFP?