Skip to main content

Pensjonsreform og tidligpensjonering - Hva med AFP?

Presentasjoner |  2004
23. mai 2017

Midtsundstad, T. (2004). Pensjonsreform og tidligpensjonering - hva med AFP? Foredrag for Stortingets finanskomite, september 2004.

Fafo-forskere