Presentasjoner

Rapportsøk

Virksomheter og arbeidstakeres tilpasning til aldersgrensene

Tove Midtsundstad

2015

Forskningstema: Pensjon

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Virksomheter og arbeidstakeres tilpasning til aldersgrensene