Skip to main content
Tom Colbjørnsen, Arvid Fennefoss, Gudmund Hernes

Så samles vi på valen … ?

En rapport fra Fafos organisasjonsundersøkelse

  • Fafo-rapport 043
  • Fafo-rapport 043
Landsorganisasjonen er Norges største politiske sammenslutning. I dag står LO overfor utfordringer organisasjonen aldri tidligere har møtt. Arbeidsmarkedene blir mer oppdelte og yrkestakerne mer profesjonaliserte. Konkurransen fra nye hovedsammenslutninger er økende. Kvinner er den raskest økende arbeidstakergruppe, men halvparten av dem har deltidsarbeid. Den offentlige sektor har vært i rask ekspansjon, mens industrisektoren er i tilbakegang.
I denne rapporten fra Fafo tas bl.a. disse spørsmål opp:
  • Hva skjer med oppslutningen om LO?
  • Hvordan vil endringer på arbeidsmarkedet endre oppslutningen om LO og medlemsfordelingen innen LO?
  • Har «de nye gruppene» andre verdier enn LOs tradisjonelle medlemsstokk?
  • Hvor er det store rekrutteringspotensiale og det store tapspotensiale?
  • Hvordan er synet på samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet?
  • Hvor ønsker lønnstakerne økninger og kutt i offentlige budsjetter?
I denne inngående organisasjonsanalysen som er basert på he It nyinnsamlet materiale, sammenliknes LO med Akademikernes Fellesorganisasjon (AF), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), frittstående forbund og uorganiserte.
  • Publisert: 5. januar 1985
  • Ordrenr. 043
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere