Skip to main content
Jorunn Fryjordet

Natta til 1. mai

En undersøkelse av opptøyene i Oslo sentrum natt til 1. mai 1978-84

  • Fafo-rapport 044
  • Fafo-rapport 044

I syv år har det vært opptøyer i Oslo sentrum natt til 1. mai. Opptøyene har hatt en spennvidde fra en kortvarig konfrontasjon mellom en liten gruppe ungdommer og politiet til timelange kamper med flere tusen til stede i sentrum, oppbud av 800 polititjenestemenn, arrestasjoner av flere hundre ungdommer, bruk av tåregass, knusing av butikkvinduer og hærverk i millionklassen.

Rapporten tar for seg natt til 1. mai opptøyene de syv årene fra 1978 til og med 1984. Innfallsvinkelen er de beskrivelser og fortolkninger av opptøyene som har fremkommet i pressen.

Rapporten beskriver og vurderer tre dimensjoner ved opptøyene:

  1. Hva skjedde de ulike årene?
  2. Hvorfor kunne det skje?
  3. Hva kan gjøres av tiltak for å forhindre og begrense opptøyene?

Rapporten er avsluttende rapport på prosjektet «Ungdom og opptøyer». Prosjektet har vært finansiert av Forbruker- og administrasjonsdepartementet og av Kultur- og vitenskapsdepartementet. 

  • Publisert: 6. januar 1985
  • Ordrenr. 044