Skip to main content
  • Åsmund Arup Seip

Uravstemning i LO Stat

  • Fafo-rapport 2012:15
  • Fafo-rapport 2012:15

Denne rapporten handler om deltakelse i uravstemninger, metoder for gjennomføring av uravstemninger, og hvordan LO Stat og tilknyttede forbund kan jobbe for å øke valgdeltakelsen i uravstemninger. Uravstemninger brukes ved revisjon og inngåelse av tariffavtale, for at medlemmene skal få gitt uttrykk for sitt syn på den nye avtalen. Slike avstemninger har vært i bruk i fagbevegelsen siden begynnelsen av 1900-tallet, og er et viktig element i det indre demokratiet. Mange forbund registrerer med bekymring en synkende valgdeltakelse. Rapporten tar for seg erfaringene med uravstemning i ti forbund tilknyttet LO Stat og ser på hvilke tiltak som kan være med på å øke valgdeltakelsen.

  • Publisert: 3. februar 2012
  • Ordrenr. 20242
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere