Publikasjoner

Rapportsøk

Utredning for Handel og Kontor og Virke om tjenestepensjon

Lillevold & Partners og Fafo

Fafo-rapport 2016:03

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Rapporten er en situasjonsbeskrivelse av inntekts- og pensjonsforhold i varehandelen og i tariffområdet HK/Virke. Rapporten gir ingen anbefalinger, men tjener som et faktagrunnlag for partene i arbeidet med tjenestepensjonsspørsmål.

Rapporten er skrevet av Av Johann Despriée, Jon M. Hippe, Dag Svege og Geir Veland.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20565