Skip to main content
  • Martin Byrkjeland

Utviklinga av arbeidarhovudavtalen 1935 til 1998

Det strategiske instituttprogrammet på Fafo

  • Fafo-notat 2000:15
  • Fafo-notat 2000:15

I dette notatet gjer forfattaren eit forsøk på å bringe kunnskapen om Hovudavtalen eit steg vidare: Det presenterer ein gjennomgang av Hovudavtalen som tekst, nærare bestemt, kva tema er representerte i Hovudavtalen, når kom dei til, og når skjedde dei viktigaste modifikasjonane.

  • Publisert: 15. januar 2000
  • Ordrenr. 648
Last ned publikasjonen