Skip to main content
  • Leif E. Moland

Økt yrkesdeltakelse blant deltidsansatte i pleie- og omsorgssektoren

– et bidrag for å møte etterspørselen etter arbeidskraft?

  • Fafo-notat 2000:16
  • Fafo-notat 2000:16
Dette notatet beskriver omfanget av deltidsarbeid og forhold som kan bidra til å øke yrkesdeltakelsen blant deltidsansatte i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene. Utgangspunktet for dette arbeidet er en antakelse om at mange sykepleiere og hjelpepleiere ønsker større stillinger enn de faktisk har, samtidig som det er mangel på helse- og omsorgspersonell.
  • Publisert: 16. januar 2000
  • Ordrenr. 649
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere