Evaluating the absence limit in upper secondary school


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2018:41
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2

Fafo-rapport 2017:33
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring

Project participant(s)

Mathilde Bjørnset

Cooperating researchers

Nina Drange
Hege Gjefsen

Project period

May 2017
June 2020