Fafo reports

Rapportsøk-en

Kompetanse i kommunene

Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2013:51

Nettutgave

Prosjekt: Kompetanse i kommunene

Forskere på Fafo: Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen, Leif E. Moland

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20341