logo fafo 194x64
Tina Østberg
+47 99108083

Forskningskonsulent, informasjonsavdelingen

Cand. polit., sosiologi, Universitetet i Oslo 1997

Arbeidsområder

Framstilling og innsamling av informasjon og informasjonsmateriell til og fra Fafos prosjekter.
Forskningsformidlingsprosjektet Fafo Østforum

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

Bøker

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

  • Østberg, T. (1998). Døvhet og døve: belyst ved tre sosiologiske forståelsesmodeller. Skådalen publication series, no. 5.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

  • Djuve, A. B., Kavli, H. C. & Østberg, T. (2001, 19. desember). Frivillig integrering? Dagbladet

Avhandlinger

  • Østberg, T. (1997). Avvik og/eller kulturell minoritet? Døvhet og døve belyst gjennom tre sosiologiske forståelsesmodeller. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo.

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B