Terje Olsen
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Terje Olsen

Research director

    Fil.dr., Uppsala Universitet, Sociologiska Institutionen

+47 91103953

Mark Sherry, Terje Olsen, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen

Disability Hate Speech
Social, Cultural and Political Contexts

Kermit, Patrick, Odd Morten Mjøen & Terje Olsen

Safe in the hands of the interpreter?
A qualitative study investigating the legal protection of Deaf people facing the criminal justice system in Norway
Unge og medvirkning. Maktbruk for nybegynnere
Unge, udenforskab og social forandring
– De kan ha hull i CV-en for min del…
Rettssikkerhet - likeverd og likeverdig behandling
Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming
Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer
For That Which Grows. Youth, Mental Health and Disability Pensions in the Nordic Countries
Experiences with easy read surveys to persons with intellectual disabilities – some concerns and questions
Consequences of hate speech targeted at persons with intellectual disabilities
Hatytringer mot funksjonshemmede - omfang, uttrykk og konsekvenser
Utviklingshemmedes rettsikkerhet - 25 år etter ansvarsreformen
Hate speech targeted at disabled persons
Rights and Intellectual Disability. A Review Study
Communication, language and power in police interviews with D/deaf persons
Bedre samspill mellom allmennleger og Nav i Vestfold
«Du er en skam for samfunnet»
Tuesday, 01 September 2020

Project manager

Prosjektperiode fra:

May 2019

-

July 2020

Prosjektperiode fra:

May 2019

-

December 2020

Prosjektperiode fra:

March 2019

-

December 2020

Prosjektperiode fra:

June 2019

-

November 2022