Aktive prosjekter

Arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge

Fafo skal i samarbeid med Transportøkonomisk institutt kartlegge levekår og lønns- og arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge. TØI er prosjektleder, og sluttrapporten vil publiseres av dem.

Prosjektleder

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

TØI

Prosjektperiode

februar 2018
september 2018