Aktive prosjekter

Prosjektleder

Leif E. Moland


Prosjektdeltaker(e)

Ketil Bråthen

Oppdragsgiver(e)

SpekterProsjektperiode

 
november 2018
januar 2019

Deltid i sykehus, forprosjekt

Forprosjekt.

Hensikten med forprosjektet er å berede grunnen for et større prosjekt som vurderes gjennomført i 2019. I forprosjektet intervjuer Fafo i tre helseforetak. Dette for å få et grep om deres arbeid med heltid-deltidsproblematikken.