Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Evaluering av ordningen med integreringsrådgivere

Oppdragsgiver(e)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Prosjektperiode

 
november 2015
mai 2016

Integreringsrådgivere har vært utplassert på norske utenriksstasjoner siden 2008. Vi skal i dette prosjektet undersøke hvordan ordningen fungerer.

Målet var at disse særskilte stillingene skulle bidra til å styrke utenriksstasjonenes kompetanse og saksbehandling når det gjaldt tvangsekteskap og andre familierelaterte spørsmål. I tillegg skulle de bidra til å øke kompetansen i norsk forvaltning om den norske innvandrerbefolkningens opprinnelsesland.

I dag finnes integreringsrådgivere ved fire norske ambassader - i Jordan, Tyrkia, Pakistan og Kenya. De skal både gi praktisk hjelp til personer som utsettes for tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse i områdene de har ansvar for, samarbeide med og gi kunnskap til myndigheter og aktører i Norge - både i førstelinjen og på systemnivå, og bidra til å styrke utenriksstasjonenes arbeid. Integreringsrådgivere skal i praksis bygge en bro mellom "hjemme" og "ute" i innsatsen mot overgrep som tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hvordan fungerer ordningen? Vi skal i dette prosjektet undersøke hvordan integreringsrådgiveres mandat forstås og implementeres i praksis, hvordan ordningen fungerer som del av utenrikstjenesten, samt om og hvordan integreringsrådgivere fungerer brobyggende mellom hjemme og ute. Dette skal gjøres ved å gjennomgå saker integreringsrådgivere har arbeidet med og gjennom en rekke intervjuer, med både integreringsrådgivere selv, andre ansatte i utenrikstjenesten, og i førstelinjetjeneste og forvaltning i Norge.

Fafo-rapport 2016:11
Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger