Aktive prosjekter

Prosjektleder

Anna Hagen TønderOppdragsgiver(e)

Byggenæringens Landsforening (BNL)


Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring


Prosjektperiode

 
september 2019
januar 2020

Finansiering av lærlinger

Fafo skal gjennomføre en utredning av en innbetalingsordning for lærlinger. I utredningen skal vi kartlegge bruken av innbetalingsordninger i andre europeiske land og diskutere styrker og svakheter ved ulike modeller for finansiering av lærlinger.