Aktive prosjekter

Prosjektleder

Terje Olsen



Oppdragsgiver(e)

NTNU Samfunnsforskning



Prosjektperiode

 
mars 2019
desember 2020

Følgeevaluering av TryggEst

Følgestudie av Bufdirs pilotprosjekt TryggEst.

TryggEst er en modell for bedre beskyttelse mot vold og overgrep for sårbare voksne. Pilotprogrammet prøves ut i et mindre antall kommuner for å gjøre erfaringer, innen det etter planen skal innføres i samtlige kommuner etter 2020. Dette er et samarbeidsprosjekt med NTNU Samfunnsforskning, der de er hovedleverandør.