Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Heltid og deltid i Fagforbundet

Prosjektleder

Leif E. Moland

Forskere

Ketil Bråthen

Oppdragsgiver(e)

Fagforbundet

Forskningstema

Arbeidstid

Prosjektperiode

 
februar 2019
juli 2019

Prosjektet vil supplere studier i et utvalg kommuner med en landsdekkende kartlegging av ansatte og tillitsvalgtes begrunnelser for heltid-deltidsvalg, deres synspunkter på større stillingers effekter på tjenestekvalitet og arbeidsmiljø, og oppslutningen om regjeringens og partenes mål om å utvikle en heltidskultur.

Sentrale spørsmål er:

  • Omfanget av deltidsstillinger i blant annet omsorgstjenestene, barnehagene og grunnskolen
  • Ansattes begrunnelser for å jobbe deltid
  • Tillitsvalgtes forklaringer på den omfattende deltidspraksisen
  • Styrken i deltidskulturen
  • Kunnskapen om gevinster større stillinger kan ha for tjenesten
  • Oppslutningen om målet om heltidskultur
  • Synspunkter på tiltak for å skape flere store stillinger