Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Innvandrerorganisasjoners rolle og potensial i lokalt integreringsarbeid

Forskere

Ragna Lillevik

Oppdragsgiver(e)

IMDi

Prosjektperiode

 
desember 2016
april 2017

Det bevilges hvert år over statsbudsjettet midler til innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet. Disse midlene fordeles lokalt i 20 utvalgte kommuner.

I dette prosjektet undersøker vi om og på hvilken måte disse midlene virker integrerende. Dette gjør vi dels ved å kartlegge hvordan det arbeides med fordeling av midler og kontakt med organisasjoner lokalt, dels ved å intervjue reprensentanter for et utvalg organisasjoner.

Fafo-rapport 2017:14
Sett gjennom en statlig tilskuddsordning