Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Lokalt trepartssamarbeid i kommunene

Prosjektleder

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Fagforbundet

Prosjektperiode

 
november 2016
mars 2017

Prosjektet skal sammenfatte foreliggende kunnskap om lokalt trepartssamarbeid fra utviklingsprosjekter Fafo tidligere har gjennomført i kommunesektoren.