Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
On the margins - Sickness absence and labour marked exclusion in high risk groups. The case of Immigrants (IMMSICK)

Eksterne forskere

Anniken Hagelund

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Prosjektperiode

 
juni 2015

Prosjektet skal analysere sykefravær blant ikke-vestlige innvandrere.

Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning og Fafo. Blant temaene som analyseres er betydningen av helse og slitasje, samt betydningen av nedbemanninger og omstillinger på sykefravær. Fafo er involvert i den delen av prosjektet som skal analysere hvordan dialogmøter fungerer for innvandrede arbeidstakere. Prosjektet vil kombinere kvantitativ og kvalitativ forskning.

Publisering

Djuve, Anne Britt, Anniken Hagelund og Hanne Kavli (2012): Innvandrede kvinner i kvalifisering. Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange. Kapittel 5 i Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten. Universitetsforlaget. 2012

81657