Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Organisering og avtaler i finansnæringen

Prosjektleder

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Handel og Kontor i Norge

Prosjektperiode

 
april 2017
september 2017

Prosjektet skal beskrive og analysere hvordan avtaleverket virker i finanssektoren når det gjelder opprettelse av tariffavtale og mulighet for organisasjonene til å kunne betjene egne medlemmer gjennom et tillitsvalgtapparat.

I finansnæringen inngås det sentrale avtaler mellom Finans Norge og Finansforbundet og mellom Finans Norge og LO/HK. I tillegg inngås det en skriftlig bedriftsavtale i alle Finans Norges medlemsbedrifter. Denne inngås av ledelsen/den juridiske enheten for hele selskapet. Finansforbundet er den største organisasjonen i finansnæringen, og spiller en dominerende rolle i avtaleforhandlingene. Det er ingen materielle forskjeller på Finansforbundets og HKs avtaler. Flere forhold bidrar imidlertid til å styrke Finansforbundets posisjon i sektoren. Prosjektet tar sikte på å belyse enkelte tariffbestemmelser, blant annet reguleringen av adgangen til å bruke arbeidskamp for å få tariffavtale, omfangsbestemmelsene i tariffavtalene, og reguleringen av antall tillitsvalgte i hver virksomhet.