Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Redaktør for tidsskriftet Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research

Prosjektleder

Terje Olsen

Oppdragsgiver(e)

Nordens välfärdscenter

Prosjektperiode

 
mai 2019
desember 2020

Nordisk välfärdsforskning er et vitenskapelig tidsskrift med to tematiske utgivelser årlig. Tidsskriftet publiserer artikler innen et bredt spekter av velferdspolitiske temaer om de nordiske velferdssamfunn, slik som levekår og livssituasjon i befolkningen, arbeidsliv og arbeidsinkludering, sosiale tjenester, omsorg, folkehelse, funksjonshemming mv. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Nordens välfärdscenter.

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research