Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Tove Midtsundstad


Eksterne forskere

Christer Hyggen (jobber nå på NOVA/HiOA)


Oppdragsgiver(e)

Fornyings- og admdepartementetProsjektperiode

 
september 2007
februar 2008

Aldersgrenser/Særaldersgrenser

En analyse av bakgrunn og behov for særaldersgrenser. Prosjektet gjennomfører tre analyser. En av behovet for særaldersgrenser ift arbeidets art og risiko. En om pensjonersgrmøsnter til ulike yrkesgrupper med særaldersgrenser. og tilsist en vurdering av hvordan det nye tidlig pensjonssystemet, ny AFP og den nye uførepensjonsordningen vil innvirke på behovet for særaldergrenser i ulike grupper.

Fafo-rapport 2008:16
Om grunnlaget for særaldersgrenser i Norge

81392