Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Aldersgrenser/Særaldersgrenser

Prosjektleder

Tove Midtsundstad

Eksterne forskere

Christer Hyggen (jobber nå på NOVA/HiOA)

Oppdragsgiver(e)

Fornyings- og admdepartementet

Prosjektperiode

 
september 2007
februar 2008

En analyse av bakgrunn og behov for særaldersgrenser. Prosjektet gjennomfører tre analyser. En av behovet for særaldersgrenser ift arbeidets art og risiko. En om pensjonersgrmøsnter til ulike yrkesgrupper med særaldersgrenser. og tilsist en vurdering av hvordan det nye tidlig pensjonssystemet, ny AFP og den nye uførepensjonsordningen vil innvirke på behovet for særaldergrenser i ulike grupper.

Fafo-rapport 2008:16
Om grunnlaget for særaldersgrenser i Norge

81392