Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Arbeidslivsrettet seniorpolitikk i et myndighetsperspektiv

Prosjektleder

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

NAV Økonomitjeneste

Prosjektperiode

 
november 2009
mars 2011

Publisering

T. Midtsundstad & H. Bogen (2012), Increased use of financial incentives in Nordic labour markets and welfare policy. Paper til «Changing World of Work Nordic Working Life and - Research under pressure?», The 6th Nordic Working Life Conference, Elsinore, Denmark, April 25th-27th 2012.

Fafo-rapport 2013:04
Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland

81607