Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Tove MidtsundstadOppdragsgiver(e)

NAV ØkonomitjenesteProsjektperiode

 
november 2009
mars 2011

Arbeidslivsrettet seniorpolitikk i et myndighetsperspektiv

Publisering

T. Midtsundstad & H. Bogen (2012), Increased use of financial incentives in Nordic labour markets and welfare policy. Paper til «Changing World of Work Nordic Working Life and - Research under pressure?», The 6th Nordic Working Life Conference, Elsinore, Denmark, April 25th-27th 2012.

Fafo-rapport 2013:04
Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland

81607