Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Tove Midtsundstad


Prosjektdeltaker(e)

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

PensjonskontoretProsjektperiode

 
november 2010
november 2011

Effekter av IA-avtalen og ulike tiltak i kommunesektoren

Fafo skal utarbeide en spesialanalyse om effekter av IA-avtalen og tiltak på virksomhetsnivå basert på en foreliggende surveyundersøkelse og registerdata.

Publisering

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen & Å. Hermansen (2012). Tilrettelegging og seniortiltak - påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering? Søkelys på arbeidslivet, vol. 29(1-2):130-150.

Fafo-notat 2013:01
Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?

Les mer/Read more

81695