Fullførte prosjekter

Inkluderende arbeidsliv og heving av den reelle pensjoneringsalderen

Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2007:37
Tove Midtsundstad
En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere

Prosjektleder

Tove Midtsundstad


Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

RikstrygdeverketProsjektperiode

januar 2005
juli 2007
81054