Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Tove Midtsundstad


Eksterne forskere

Christer Hyggen (jobbet da på Fafo)


Oppdragsgiver(e)

PensjonskontoretProsjektperiode

 
juni 2007
desember 2007

Kartlegging av pensjoneringsmønsteret i KS tariffområde i 2005 og 2006

beskrivelse av pensjoneringsmønsteret og beregning av forventet pensjoneringsalder for ansatte 50+ innen KS tariffområde 2005-2006.

Fafo-rapport 2007:39
Pensjonering før fylte 67 år innen KS’ tariffområde 2002–2006

81379