Fullførte prosjekter

Kartlegging av pensjoneringsmønsteret i KS tariffområde i 2005 og 2006

beskrivelse av pensjoneringsmønsteret og beregning av forventet pensjoneringsalder for ansatte 50+ innen KS tariffområde 2005-2006.

Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2007:39
Christer Hyggen
Pensjonering før fylte 67 år innen KS’ tariffområde 2002–2006

Prosjektleder

Tove Midtsundstad


Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Eksterne forskere

Christer Hyggen (jobbet da på Fafo)


Oppdragsgiver(e)

PensjonskontoretProsjektperiode

juni 2007
desember 2007
81379