Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Kartlegging av pensjoneringsmønsteret i KS tariffområde i 2005 og 2006

Prosjektleder

Tove Midtsundstad

Eksterne forskere

Christer Hyggen (jobbet da på Fafo)

Oppdragsgiver(e)

Pensjonskontoret

Prosjektperiode

 
juni 2007
desember 2007

beskrivelse av pensjoneringsmønsteret og beregning av forventet pensjoneringsalder for ansatte 50+ innen KS tariffområde 2005-2006.

Fafo-rapport 2007:39
Pensjonering før fylte 67 år innen KS’ tariffområde 2002–2006

81379